Gastronomia i turystyka to część polskiej i europejskiej kultury – wspólnie pracujmy nad ich odbudową i rozwojem

Odbudowa i rozwój

Sektor HoReCa potrzebuje kompleksowego i wielotorowego planu wsparcia i odbudowy. Jest to konieczne dla zachowania miejsc pracy i powrotu do tradycyjnych relacji społecznych

Partnerstwo dla rozwoju

Można to osiągnąć jedynie dzięki ścisłej współpracy wszystkich zainteresowanych stron - przedsiębiorców, instytucji europejskich, a przede wszystkim rządu.

Pięć naszych zobowiązań

  Jako kluczowi partnerzy w łańcuchu dostaw będziemy wspierać gastronomię, w każdy możliwy sposób

Pomoc branży w uzyskaniu niezbędnego wsparcia od decydentów

Wypracowanie „bezpiecznych zasad spotkań towarzyskich” w restauracjach i barach

Współpraca z interesariuszami w rozwijaniu mądrych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie odbudowy i wzrostu

#jesteśmygotowi, możecie na nas liczyć!

HoReCa powinna znajdować się w centrum krajowych planów odbudowy

„Działania poszczególnych krajów powinny koncentrować się na reformach i inwestycjach, które przyniosą szybkie i trwałe efekty. Wsparcie hotelarstwa i turystyki powinno być jedną z podstaw  krajowych planów naprawy. Gorąco zachęcamy państwa członkowskie do zaangażowania tych sektorów w projektowanie, wdrażanie i monitorowanie planów naprawy ”.

Source: euractiv.com

Nicolas Smith - Komisarz UE ds. Miejsc pracy i spraw socjalnych
Nicolas Smith

Komisarz UE ds. Miejsc pracy i spraw socjalnych

“Deklarujemy nasze wsparcie, teraz i w przyszłości, w znalezieniu trwałych rozwiązań dla odbudowy i rozwoju branży gastronomicznej i hotelarskiej.

Zobowiązujemy się współpracować ze wszystkimi partnerami - biznesem, rządem i instytucjami europejskimi - aby osiągnąć te cele. Więc mówimy: Jesteśmy gotowi, możecie na nas liczyć! ”

Ulrich Adam - Dyrektor GeneralnySpirits Europe
Ulrich Adam

Dyrektor Generalny

Spirits Europe

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy to dobrowolna, samorządna i samofinansująca się organizacja branżowa, będąca największym przedstawicielem branży spirytusowej w Polsce. Zrzeszamy 90 % rynku mocnych alkoholi, reprezentując zarówno międzynarodowe korporacje, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa.